Reference

Reference

Přehled vybraných zakázek zajišťovaných našimi zaměstnanci a dodavatelskými skupinami naší firmy:

 • Komplexní dodávka vybavení počítačové učebny včetně počítačové sítě, ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno.

 • Dodávka nábytkového vybavení, ZŠ nám.Míru, Brno.

 • Nábytkové vybavení učeben, renovace tabulí, malířské a natěračské práce, ZŠ Kneslova, Brno.

 • Kompletovaná dodávka provozního vybavení a rekonstrukce podlahových krytin, modernizace interiérů, MŠ Radost, Brno.

 • Komplexní dodávka vybavení učeben, kabinetů a kanceláří v nově dostavěné části budovy, ZŠ Tuháčkova, Brno.

 • Komplexní rekonstrukce specializovaných učeben SPŠCH Vranovská, Brno.

 • Komplexní vybavení interiérů učeben EZŠ Čejkovická, Brno.

 • Komplexní vybavení počítačových učeben, heren a jídelny ZŠ Sirotkova, Brno.

 • Nábytkové vybavení Fakulty sportovních studií MU, Brno.

 • Nábytkové vybavení učeben FS VUT, Brno.

 • Komplexní vybavení učeben počítačové, jazykové a výtvarné výchovy ZŠ Drásov.

 • Vybavení soukromé chirurgické kliniky vč.strukturované kabeláže a výpočetní techniky Břeclav.

 • Komplexní dodávka IS HW a SW poliklinika Hustopeče u Brna.

 • Vybavovaní privátních ordinací lékařů všech odborností HW i SW po celé ČR.

 • Modernizace ubytovacích prostor Univerzity obrany Brno.

 • Modernizace kancelářských prostor Univerzity obrany Brno.

 • Nábytkové vybavení Domu pečovatelské služby Brno-Žabovřesky.

 • Malby, nátěry a dodávka podlahových krytin ÚMČ Brno-Žabovřesky.

 • Nábytkové vybavení V.I.P. kanceláří vedení JMP a.s. Brno.

 • Nábytkové vybavení a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kneslova 28.