Školství

Školství

  • Vybavení učeben - lavice, židle, tabule, audio technika, video technika...
  • Interaktivní technika - interaktivní projektoy, interaktivní tabule, projektory, vizualizéry, audio technika, video technika...
  • Počítačové učebny - servery, pracovní stanice, strukturované kabeláže, speciální lavice...
  • Speciální učebny - laboratoře, odborné učebny...
  • Speciální provozy a zařízení škol - kabinety, tělocvičny, kuchyně, jídleny...
  • Komplexní interiéry - nábytek, šatny, podlahové krytiny, žaluzie, osvětlení...
  • ICT (IT) vybavení - kancelářská technika, telefony, kopíry, počítače, programy, periferie...
  • Stavební úpravy- rekonstukce, opravy objektů, ZTI, malby, podhledy, SDK, podlahy...
  • Venkovní stavby - altány...

  • Ukázkové realizace zakázek