CI S.O.K. Group spol. s r.o. počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně vystavení e-receptu (starý tisk receptů a magistra liter zachován), vystavení e-neschopenky a dalších žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce. Některé funkce programu se přizpůsobují zvolené odbornosti v nastavení programu.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN8.1, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu Vašeho programu event. pc.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Aktuální je nyní ISL VER 7.8 z 06/2020 pro datové rozhraní ZP 6.2.40. Tato verze je vidět i v horní liště programu.

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.06.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 07.09.2020 Nové: LÉKY VZP 1079 od 01.09.2020, Léky SÚKL z 01.09.2020, Výkony 1253 od 01.09.2020 (Nové výkony mimo jiné pro 001,002 DISTANČNÍ KONZULTACE STAVU při Covid19), diagnozy 923 od 15.05.2020, PZT 1046 od 01.09.2020 (nové preskripce odborností), věkové indexy od 01.01.2020 (zmeny 4-letí,5-9,10-14), materiál stoma 30 změn (např.:008201 4150Kč,0082211 4150Kč), smluvní lékaři od 01.05.2020, výkony stoma od 01.01.2020, doprava 977 od 01.04.2020, odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.09.2020 včetně upgrade z 17.09.2020 pro ISL SINGL, ISL SIŤ D-S, ISL VICE ICZ (vylepšené prohlížení lékového záznamu pacienta v uložišti SÚKL).

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1079 01.09.2020

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 7.9 (generován 17.09.2020) pro všechny verze programu i síťové včetně číselníků od 01.09.2020 (vylepšené prohlížení lékového záznamu pacienta v uložišti SÚKL).

 

.

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

NEW!!!Samostatný číselník léků SÚKL z 01.09.2020 (Postup stažení:Pravé tl. myši - uložit odkaz jako - Vybrat složku ..\PRAKTLEK\DATA\POJ\ a potvrdit kopírování a přepsání souboru cishvlsu.dbf). Následně přeindexujte program!

VZPKontrol ver. 1.65 pro DR 6.02.040 platné od 01.06.2020 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.40 platná od 01.06.2020.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...) Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020