CI S.O.K. Group spol. s r.o. počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně vystavení e-receptu (starý tisk receptů a magistra liter zachován), vystavení e-neschopenky a dalších žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce. Některé funkce programu se přizpůsobují zvolené odbornosti v nastavení programu.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN8.1, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu Vašeho programu event. pc.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Aktuální je nyní ISL VER 7.8 z 06/2020 pro datové rozhraní ZP 6.2.40. Tato verze je vidět i v horní liště programu.

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.06.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 07.07.2020 Nové: Výkony 1247 od 01.07.2020 (navýšeni pro STOMA 85 výkonů), diagnozy 923 od 15.05.2020, LÉKY VZP 1071 od 01.06.2020, Léky SÚKL z 01.07.2020, PZT 1044 od 01.07.2020 (nové preskripce odborností), věkové indexy od 01.01.2020 (zmeny 4-letí,5-9,10-14), materiál stoma 30 změn (např.:008201 4150Kč,0082211 4150Kč), smluvní lékaři od 01.05.2020, výkony stoma od 01.01.2020, doprava 977 od 01.04.2020, odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.07.2020 včetně upgrade ISL SINGL, ISL SIŤ D-S, ISL VICE ICZ z 11.06.2020 (včetně opravy označení cizinců v kartě)

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1071 01.07.2020

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 7.8 (generován 11.06.2020) pro všechny verze programu i síťové, upgrade ISL SINGL, ISL SÍŤ D/S, ISL 2IČZ, ISL SÍŤ CHIR, SÍŤ GYN sestaveno 12.06.2020. Včetně číselníku od 01.07.2020

 

.

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

NEW!!!Samostatný číselník léků SÚKL z 01.07.2020 (Postup stažení:Pravé tl. myši - uložit odkaz jako - Vybrat složku ..\PRAKTLEK\DATA\POJ\ a potvrdit kopírování a přepsání souboru cishvlsu.dbf). Následně přeindexujte program!

VZPKontrol ver. 1.65 pro DR 6.02.040 platné od 01.06.2020 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.40 platná od 01.06.2020.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...) Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020