počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně tisku receptů, magistra liter, žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN7, WIN8, WIN10 (viz úprava prostředí dole, lze řešit drobnou úpravou i přes vzdálenou správu). Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Aktuální je nyní ISL VER 7.5 z 04/2019. Tato verze je vidět i v horní liště programu. Aktualizací číselníků je možno nahrát poslední verzi z 17.07.2019 (platí jen pro nejčastější verze ISL)

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.07.2019

Číselníky ke stažení: aktualizovány 01.08.2019. Nové: Číselník LÉKY VZP 1049 od 01.08.2019, Léky SÚKL z 19.08.2019, PZT 1016 od 01.08.2019, věkové indexy u dětí (4-letí a 14-letí), číselník výkony 1218 od 01.04.2019, materiál stoma 30 změn (např.:008201 4150Kč,0082211 4150Kč), smluvní lékaři od 01.01.2019, výkony stoma od 01.01.2019, doprava 974 od 01.07.2019, pozitivní listy od 01.11.2018 a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.08.2019 plus Testovací update ISL SINGL, ISL Doktor - Sestra, ISL 2IČZ verze z 22.08.2019.

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1049 01.08.2019

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 7.5 pro všechny verze programu i síťové (upgrade ISL SINGL, ISL SÍŤ D/S , ISL SÍŤ CHIR ISL, SÍŤ GYNDA a ISL 2IČZ z 17.07.2019) ostatní verze totožné s upgradem na CD z 04/2019.

 

.

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

VZPkontrol ke stažení (kontroluje DR 6.2.19 dávek na ZP platné do 31.03.2012, DR 6.2.20 platné od 01.04.2012 do 30.06.2012, DR 6.2.21 platné od 01.07.2012 do 31.12.2013, DR 6.2.22 od 01.06.2013 do 30.09.2013, DR 6.2.23 od 01.07.2013 do 31.12.2013, DR 6.2.24 od 01.01.2014, DR 6.2.29 od 01.01.2015 do 31.12.2015, DR 6.2.030 od 01.01.2016 do 30.06.2016, DR 6.2.031 od 01.07.2016 do 31.12.2016, DR 6.02.032 od 01.01.2017 do 30.09.2017). Od 01.07.2017 DR 6.02.033, přechodné období přijímání dávek pro DR 6.02.032 do 30.09.2017, DR 6.02.033 od 01.10.2017 do 28.02.2018, DR 6.02.034 od 01.03.2018 do 31.03.2018, DR 6.02.035 od 30.06.2018, DR 6.02.036 od 01.07.2018 do 31.12.2018. DR 6.02.037 od 01.01.2019 bylo řešeno přes CD v 01/2019

VZPKontrol ver. 1.61 od 01.01.2019 pro DR 6.02.037 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.37 platná od 01.01.2019 (viz konec prvního řádku kdavky.xxx).

Regulační poplatky 2015, vykazování kódu 09543

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Pozitivní listy VZP Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů