počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně tisku receptů, magistra liter, žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN7, WIN8, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Aktuální je nyní ISL VER 7.7 z 01/2019. Tato verze je vidět i v horní liště programu. Aktualizací číselníků je možno nahrát poslední verzi ISL 7.7 z 29.01.2020 již v novém DR 6.02.39 (platí jen pro nejčastější verze ISL)

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.01.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 10.02.2020 Nové: číselník výkony 1227 od 01.02.2020, PZT 1037 od 01.02.2020 (nové preskripce odborností), LÉKY VZP 1057 od 01.02.2020, diagnozy od 01.12.2019, Léky SÚKL z 01.02.2020, věkové indexy od 01.01.2020 (zmeny 4-letí,5-9,10-14), materiál stoma 30 změn (např.:008201 4150Kč,0082211 4150Kč), smluvní lékaři od 01.02.2020, výkony stoma od 01.01.2020, doprava 976 od 01.01.2020, pozitivní listy od 01.11.2018 a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.02.2020 plus upgrade plně funkční verze 7.7 ISL SINGL, ISL Doktor - Sestra, ISL 2IČZ vše z 21.02.2020 DR 6.2.39 platné od 01.01.2020.

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1057 01.02.2020

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 7.7 pro všechny verze programu i síťové, upgrade ISL SINGL, ISL SÍŤ D/S, ISL 2IČZ, ISL SÍŤ CHIR, SÍŤ GYNDA a další generované 16.01.2020 DR 6.2.39 platné od 01.01.2020

 

.

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

Download číselníku léků SÚKL z 01.02.2020 (Po stažení přesuňte do složky číselníků)

VZPKontrol ver. 1.63 od 01.01.2020 pro DR 6.02.039 platné od 01.01.2020 i DR 6.02.038 platné do 31.03.2020 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.39 platná od 01.01.2020 s přechodným obdobím platnosti ver. 6.2.38 do 31.03.2020.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...) Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020