počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně tisku receptů, magistra liter, žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN7, WIN8, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Aktuální je nyní ISL VER 7.7 z 03/2019. Tato verze je vidět i v horní liště programu.

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.01.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 01.06.2020 Nové: diagnozy 923 od 15.05.2020, LÉKY VZP 1070 od 01.06.2020, Léky SÚKL z 01.06.2020, číselník výkony 1238 od 01.05.2020 DALŠÍ SIGNÁLNÍ KÓDY, PZT 1043 od 01.06.2020 (nové preskripce odborností), věkové indexy od 01.01.2020 (zmeny 4-letí,5-9,10-14), materiál stoma 30 změn (např.:008201 4150Kč,0082211 4150Kč), smluvní lékaři od 01.05.2020, výkony stoma od 01.01.2020, doprava 977 od 01.04.2020, odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.06.2020 včetně upgrade ISL SINGL, ISL SIŤ D-S, ISL VICE ICZ z 29.04.2020.

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1070 01.06.2020

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 7.7 (generován 21.04.2020) pro všechny verze programu i síťové, upgrade ISL SINGL, ISL SÍŤ D/S, ISL 2IČZ, ISL SÍŤ CHIR, SÍŤ GYN sestaveno 15.04.2020. Oprava tisku pruvodky e-rp pro rozhraní 201704C SÚKL platné od 01.04.2020. Včetně číselníku od 01.06.2020

 

.

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

NEW!!!Samostatný číselník léků SÚKL z 01.06.2020 (Postup stažení:Pravé tl. myši - uložit odkaz jako - Vybrat složku ..\PRAKTLEK\DATA\POJ\ a potvrdit kopírování a přepsání souboru cishvlsu.dbf). Následně přeindexujte program!

VZPKontrol ver. 1.64 pro DR 6.02.039 platné od 01.01.2020 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.39 platná od 01.01.2020 s přechodným obdobím platnosti ver. 6.2.38 do 31.03.2020.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...) Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020