počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně vystavení e-receptu (starý tisk receptů a magistra liter zachován), vystavení e-neschopenky a dalších žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce. Některé funkce programu se přizpůsobují zvolené odbornosti v nastavení programu.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN8.1, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje čtyři až šest bezplatných upgradů programu ISL s aktuálními číselníky VZP a SÚKLU ke stažení na těchto stránkách, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu Vašeho programu event. pc.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Poslední distribuovaná verze všem uživatelům na CD byla ISL VER 8.4 z 03/2022 pro datové rozhraní ZP 6.2.43. Tato verze byla vidět i v horní liště programu. Další verze programu již nejsou distribuovány přes CD, ale lze je stahovat z těchto stránek! Stahování lze provést i přes vzdálenou správu za pomoci technika. Při nahrávání číselníků z www.sokgroup.cz se kontroluje Vaše varianta ISL (je jich asi 10 dle odborností) a v případě, že je možno upgradovat Vaši variantu, tato se upgraduje na čerstvější verzi ISL v současnosti na VER 8.8 z 17.07.2024 (včetně nového datového rozhr. 6.2.45 dávek pro ZP platného od 01.07.2024). Číselníky je doporučeno nejméně jednou měsíčně nahrát, nejlépe začátkem měsíce, z důvodu aktualizace číselníku léků od SÚKlu, což má vliv na správnou funkčnost E-Rp. Číselník léků SÚKlu lze nyní stáhnout i samostatně viz hlavní menu stránek!

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.06.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 17.07.2024 Nové: Výkony 1428 od 01.07.2024, LÉKY VZP 1165 od 01.07.2024, Léky SÚKL od 01.07.2024, IVLP 1029 od 01.07.2024, diagnózy 928 od 01.01.2024, PZT 1107 od 01.07.2024, věkové indexy od 01.01.2024 (beze změn), materiál stoma 1016 od 01.02.2024, smluvní lékaři od 01.11.2022, výkony stoma od 01.01.2024, doprava 987 od 01.01.2024 (beze změn), odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní., LP-indikace 00995 od 01.04.2024

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.07.2024 včetně upgrade VER 8.8 SINGL, VÍCE IČZ, SÍŤ D/S z 17.07.2024 (Nové:Dekurz - Rozšířena identita doktora o další údaje, Statistika Výběry - ošetření Od - Do (Soubor pro VZP při předání ordinace), Formulář o zdrav. způs. ke vzdělávání pro CERNAT, DR 6.2.45 rozhraní dávek pro ZP od 01.07.2024, Hlídání věku pro kódy ošetření dítěte (09555,6,7), do dekurzu lze nyní ukládat i naskenované pdf soubory, modul léky rozšířen o rušení ereceptu v uložišti SÚKL. Dle par. 81fb zákona o léčivech již nelze zapisovat očkování na SÚKL, ale od 01.12.2022 do Informačního systému infekčních nemocí ISIN! V ISL je nově dotaz na zápis do ISIN po aplikaci vakcíny v modulu F9, nebo po vykázání vakcíny v pojišťovně. Aby zápis byl prakticky použitelný, je potřeba nastavit autentizaci ISINU na SMS a přístup od ISINU si uložit do prohlížeče, jinak je zápis noncovid vakcin uživatelsky nepohodlný!)

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1165 01.07.2024

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 8.8 generován 17.07.2024 (Nové:Pojišťovny, Přehledy - Doplněn bar pro dvě hodnoty Kč/Bod pro jednotlivé pojišťovny pro všechny odb. mimo odb. vykaz. Kapit. pl., Oprava FONI pomůcek a dalších na DR 6.2.45 od 01.07.2024) pro všechny konfigurace programu i síťové včetně číselníků od 01.07.2024, hlídání věku pro kódy ošetření dítěte (09555,6,7).

ZDE ARCHIV ->>> ISL VER 8.7 generován 12/06/2024 pro všechny verze ISL včetně číselníků od 01.07.2024 plus nahrání nového certifikátu SÚKLU z 06/2024 pro ERP

Vykazování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Stažení uživatelské příručky VZPKONTROLU pro kontrolu dávek VZP

Samostatný číselník léků SÚKL a VÝKONÚ od 01.05.2024 pro všechny verze ISL

VZPKontrol ver. 3.10 pro DR 6.02.044 platné od 01.01.2024 download

Nová verze datového rozhraní 6.2.45 platná od 01.07.2024, viz dále sled verzí DR VZP. Pro verzi 6.2.44 nebude vyhlášeno přechodné období-tzn, ve verzi DR 6.2.44 lze předat max. obd. 06/2024. Dávky za 07/2024 se musí předat v nové verzi DR 6.2.45!!!

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...)

E-Očkování změny od 01.12.2022

Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020