CI S.O.K. Group spol. s r.o. počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně vystavení e-receptu (starý tisk receptů a magistra liter zachován), vystavení e-neschopenky a dalších žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce. Některé funkce programu se přizpůsobují zvolené odbornosti v nastavení programu.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN8.1, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu Vašeho programu event. pc.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Poslední distribuovaná verze všem uživatelům na CD je nyní ISL VER 8.1 z 06/2021 pro datové rozhraní ZP 6.2.41. Tato verze je vidět i v horní liště programu. Při nahrávání číselníků se kontroluje Vaše varianta ISL (je jich asi 10 dle odborností) a v případě, že je možno upgradovat Vaši variantu, tato se upgraduje na čerstvější verzi ISL VER 8.1. Číselníky je doporučeno nejméně jednou měsíčně nahrát, nejlépe začátkem měsíce, z důvodu aktualizace číselníku léků od SÚKlu, což má vliv na správnou funkčnost E-Rp. Číselník léků SÚKlu lze nyní stáhnout i samostatně viz hlavní menu stránek!

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.06.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 30.07.2021 Nové: LÉKY VZP 1093 od 01.07.2021, Léky SÚKL pro E-Rp od 01.07.2021 (staženy 20.07.2021 oprava dětských výživ FORTINY a dalších pro E-Rp), Výkony 1285 od 01.06.2021 (Plus OZP signal. kod 69050), diagnozy 924 od 01.01.2021, PZT 1061 od 01.08.2021, věkové indexy od 01.01.2021 (beze zmen), materiál stoma 1010 od 01.01.2021, smluvní lékaři od 01.02.2021, výkony stoma od 01.01.2021, doprava 980 od 01.01.2021, odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní.

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.07.2021 včetně upgrade VER 8.1 z 23.07.2021 pro ISL SINGL, ISL SIŤ D-S, ISL VICE ICZ

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1093 01.07.2021

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 8.1 (generován 23.07.2021) pro všechny verze programu i síťové včetně číselníků od 01.07.2021.

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 8.1 JEN MODUL ERECEPT - všechny verze programu. Nahrejte pokud je na PC aktualizována JAVA 8 na Update 291 a modul vrací SSLHandshakeException!

Návod na instalaci a kontrolu dávek VZP VZPKONTROLEM

Samostatný číselník léků SÚKL od 01.07.2021

VZPKontrol ver. 2.00 pro DR 6.02.041 platné od 01.01.2021 download

Verze datového rozhraní 6.2.41 platná od 01.01.2021 do 31.08.2021. Poslední CD s upgradem software 6/2021.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...) Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020