počítadlo.abz.cz

Lékařský software

Informační Systém Lékaře (ISL)

Obsahuje všechny ambulantní odbornosti.

Zajišťuje vedení komplexní zdravotní dokumentace, vyplňování a tisk do jednotlivých formulářů včetně vystavení e-receptu (starý tisk receptů a magistra liter zachován), vystavení e-neschopenky a dalších žádanek.

Umožňuje rychlé, bezproblémové vyúčtování pro zdravotní pojišťovny, účtování jiným plátcům, posílání vyúčtování na ZP přes internet, vybírání lékařských poplatků, načítání laboratorních výsledků přes internet, platby v hotovosti, nejrůznější přehledy, statistiky a mnoho dalších funkcí včetně e-preskripce. Některé funkce programu se přizpůsobují zvolené odbornosti v nastavení programu.

Je garantována stálá aktualizace dle legislativy a připomínek lékařů. ISL pracuje pod operačními syst. WINXP, WIN8.1, WIN10. Všechny uvedené Os v 32bit verzi. Lze event. provést downgrade z 64bit zakoupených win na 32b win. Servisní poplatek zahrnuje tři až čtyři bezplatné upgrady programu ISL zaslané na CD s aktuálními číselníky VZP, aktualizací vzpkontrolu pro kontrolu předávaných dávek na ZP a bezplatný hotline, event. vzdálenou správu Vašeho programu event. pc.

 ISL je dodáván i v síťové verzi se samostatným serverem a stanicemi doktorů, nebo ve variantě doktor sestra na dvou PC. Poslední distribuovaná verze všem uživatelům na CD je nyní ISL VER 8.4 z 03/2022 pro datové rozhraní ZP 6.2.43. Tato verze je vidět i v horní liště programu. Při nahrávání číselníků se kontroluje Vaše varianta ISL (je jich asi 10 dle odborností) a v případě, že je možno upgradovat Vaši variantu, tato se upgraduje na čerstvější verzi ISL v současnosti na VER 8.5. VER 8.4 byla distribuována během 3/2022 na CD všem. Číselníky je doporučeno nejméně jednou měsíčně nahrát, nejlépe začátkem měsíce, z důvodu aktualizace číselníku léků od SÚKlu, což má vliv na správnou funkčnost E-Rp. Číselník léků SÚKlu lze nyní stáhnout i samostatně viz hlavní menu stránek!

 

Návod na instalaci stažených číselníků najdete zde. Aktualizován k 01.06.2020

Číselníky ke stažení: aktualizovány 17.05.2023 Nové: Výkony 1401 od 01.05.2023, LÉKY VZP 1133 od 01.05.2023, Léky SÚKL od 01.05.2023, IVLP 1022 od 01.03.2023, diagnózy 927 od 01.11.2022, PZT 1090 od 01.05.2023, věkové indexy od 01.01.2023 (beze změn), materiál stoma 1014 od 01.01.2023, smluvní lékaři od 01.11.2022, výkony stoma od 01.01.2023, doprava 986 od 01.01.2023, odbornosti 924 od 01.05.2020 nový kód 999 - univerzální pro mezioborové výkony a ostatní., LP-indikace 00991 od 01.04.2023

ZDE DOWNLOAD ->>> číselníků platných od 01.05.2023 včetně upgrade VER 8.6 SINGL, VÍCE IČZ, SÍŤ D/S z 17.05.2023 (Nové:Prohlížení příbalových letáků léků ze SÚKLU. Dle par. 81fb zákona o léčivech již nelze zapisovat očkování na SÚKL, ale od 01.12.2022 do Informačního systému infekčních nemocí ISIN! V ISL je nově dotaz na zápis do ISIN po aplikaci vakcíny v modulu F9, nebo po vykázání vakcíny v pojišťovně. Aby zápis byl prakticky použitelný, je potřeba nastavit autentizaci ISINU na SMS a přístup od ISINU si uložit do prohlížeče, jinak je zápis noncovid vakcin uživatelsky nepohodlný!)

KONTROLNÍ DATUM NAHRÁNÍ ČÍSELNÍKÚ V PROGRAMU - MODUL LÉKY ČÍS. VER 1133 01.05.2023

ZDE UPGRADE ->>> ISL VER 8.6 generován 17.05.2022 pro všechny konfigurace programu i síťové včetně číselníků od 01.05.2023.

ZDE ARCHIV ->>> ISL VER 8.5 generován 30/03/2022 pro všechny konfigurace programu i síťové včetně číselníků od 01.04.2023.

Vykazování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Stažení uživatelské příručky VZPKONTROLU pro kontrolu dávek VZP

Samostatný číselník léků SÚKL od 01.04.2023 pro všechny verze ISL

VZPKontrol ver. 2.03 pro DR 6.02.043 platné od 01.03.2022 download

Verze datového rozhraní 6.2.43 platná od 01.03.2022, viz dále sled verzí DR VZP.

eNeschopenky od 01.01.2020

Aplikace eneschopenka - Návod pro eportal ČSSZ

Návod na pořízení a obsluhu datové schránky (DS je potřebná pro komunikaci s webovým portálem eNeschopenek ČSSZ na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-lekare)

Videonávod na vystavení dočasné pracovní neschopnosti

Postupy PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) pro zavedení do Evidence PZS pro eNeschopenku a generování IČPE

NEW:Postupy lékaře při používání eNeschopenky!!!

Úprava prostředí ISL pro WIN 10/32b i po vnucené aktualizaci z nižší verze WIN.

Ambuléky a další služby VZP (ověření průkazu EHIC ...)

E-Očkování změny od 01.12.2022

Jak zacit použivat e-recept

Otázky a odpovědi k elektronickému receptu

Získání přístupu do Centrálního úložiště e-receptů

Erecept změny od 01.01.2020